Управління агроактивами (рослинництво)

Щоб здобути нові та не втратити існуючі конкурентні переваги, агробізнес має постійно тримати руку на пульсі змін у технологіях та методах роботи. Розвиток агропідприємства, його прибутковість та рівень якості продукції напряму залежать від ефективного управління.

Досягнення високих показників діяльності агропідприємства можна забезпечити завдяки залученню до справи висококваліфікованих спеціалістів в області реалізації агропроектів. Компанія АГРО КОНСАЛТИНГ ГРУП має успішний досвід вирішення управлінських та виробничих задач на основі системного підходу.

Ми пропонуємо два варіанти співпраці з управління агрокомпаніями\ агропідприємствами\ агроактивами\сільськогосподарськими підприємствами у сфері рослинництва : 

 • Консультативний супровід управління агроактивом – надання послуг з консультування на договірній основі в довгостроковій перспективі.
 • Безпосереднє управління агропідприємством – повна передача прав управління бізнес-процесами на певний період, залишаючи за власником агрокомпанії\ агроактиву, як власником бізнесу, право власності та право отримання прибутку.  

 

 Консультативний супровід управління агроактивом

 Даний вид співпраці вигідний агропідприємствам, які:

 • втратили прибутковість,
 • морально застаріли,
 • вимагають реорганізації та введення нових технологій. 

Наш досвід та можливості допоможуть вам вирішити наступні питання: 

 • Вибір та запровадження оптимальної системи обробки землі, базуючись на агрономічних, географічних та кліматичних особливостях земельного банку. Агрономічний супровід та, за необхідності, залучення специфічної сільськогосподарської техніки без придбання техніки безпосередньо Замовником.
 • Підбір посівного матеріалу, базуючись на агрономічних, географічних та кліматичних особливостях земельного банку. Підбір пропозицій постачальників посівного матеріалу з врахуванням напрацьованих систем знижок та унікальних систем розрахунків. Розробка та запровадження економічно вигідних сівозмін, враховуючи наявну сільськогосподарську техніку у власності агрокомпанії.
 • Підбір оптимального парку сільськогосподарської техніки агрокомпанії, враховуючи реальний стан наявної техніки. Вибір нових систем обробки землі та нових систем сівозмін. Запровадження систем точного землеробства за допомогою додаткового обладнання сільськогосподарської техніки, системами навігації та дистанційного контролю.
 • Зниження залежності врожаю агрокомпанії від погодних умов та підбір оптимальної системи внесення добрив, базуючись на агрономічних, географічних та кліматичних особливостях земельного банку. Розробка та впровадження систем поливу та зрошення. Розробка та запровадження технологічних карт по здійсненню своєчасних польових робіт.
 • Підбір та запровадження систем зберігання, транспортування і реалізації врожаю. Проектування та будівництво систем зберігання, використовуючи новітній досвід тимчасових\ низьковитратних конструкцій та споруд. Пошук та супровід угод з максимально вигідними умовами продажу сільськогосподарської продукції для агробізнесу.
 • Вибір системи податкової оптимізації для агробізнесу. Залучення багаторічного досвіду правильного податкового та бухгалтерського обліку сільськогосподарської компанії, оптимізація та підбір штату працівників бухгалтерії та обліковців.
 • Вибір системи обліку агроактивів та земельного банку. Впровадження сучасних інформаційних систем обліку та контролю, синхронізація з системами бухгалтерського обліку типу 1С.
 • Супровід юридичних питань щодо придбання, реалізації  чи оренди агроактивів, земельного банку з метою уникнення ризиків дійсності та законності таких угод.

 

Консультативний супровід агрокомпанії здійснюється виключно на договірній основі.

Перед початком роботи ми пропонуємо провести повний аудит агроактиву\агрокомпанії. На підставі результатів аудиту встановлюються напрями, які потребують удосконалення та ключові результати, які ставить за мету Замовник, та які ми зобов’язуємося досягнути.  

 

Безпосереднє управління агропідприємством

Послуга безпосереднього управління вигідна інвесторам та власникам агроактивів\агропідприємств:

 • які є новачками  в сільськогосподарському бізнесі,
 • для яких даний вид бізнесу не є профільним та розглядається як такий, що не повинен концентрувати на собі багато часу та зусиль.

Перевагою даної форми співробітництва є взяття Виконавцем повної відповідальності за ефективність і прибутковість агрокомпанії.

Наші спеціалісти забезпечать впровадження новітніх управлінських та виробничих технологій, методик і систем роботи агропідприємства, а також візьмуть на себе керування штатом працівників, їх навчання та практичне підвищення кваліфікації, відповідальність за їх результативність.

 

Даний вид співпраці:

 • звільняє Замовника від участі у щоденних бізнес-процесах,
 • вивільнює більше часу для прийняття рішень спільно з нашими фахівцями на контрольних етапах.

 

В результаті співпраці Замовник отримає налагоджену структуру підприємства, запроваджені та діючі ефективні сучасні технології, забезпечений вектор розвитку на тривалий період.

 

Зателефонуйте нам та дізнайтесь більш детально про умови співпраці: +38044 257 87 87.

Розмістити оголошення