Аудит сільськогосподарських підприємств

Сільськогосподарський сектор в Україні є одним із найбільш перспективних та привабливих для інвестування. Та в теперішніх економічних умовах підприємці розуміють, що для визначення ефективності капіталовкладень має бути проведено об’єктивне оцінювання активів.

Підприємства сільського господарства, у порівнянні з іншими галузями, мають свою специфіку ведення господарської діяльності. Компанія АГРО КОНСАЛТИНГ ГРУП має багаторічний успішний досвід ведення бізнесу в даній сфері та краще за інших розуміє всі його особливості.

Ми надаємо аудиторські послуги підприємствам сфери сільського господарства (рослинництво, тваринництво, фермерські господарства):

 • Комплексний аудит підприємства та агроактивів.
 • Частковий аудит за напрямами - юридичний, фінансовий, бухгалтерський, виробничий, інженерно-технічний. 

 

Аудит підприємства проводять:

 • під час купівлі бізнесу та у випадку створення спільного підприємства - комплексний аудит агроактивів виключає купівлю «кота в мішку» і дає можливість об'єктивно визначити цінність активів, що купуються.
 • у поточній діяльності – аудит дає змогу власнику/інвестору бізнесу об’єктивно оцінити стан фінансово-господарської діяльності, а керівнику оцінити ефективність систем управління та використання ресурсів.
 • для залучення інвестицій - підтвердження достовірності звітності підприємства та  прозорості його діяльності аудиторською перевіркою значно підвищує рівень довіри та збільшує шанси зацікавити інвестора.

 

Замовник комплексного аудиту (юридичний, фінансовий, бухгалтерський, виробничий та інженерно-технічний аудити) отримає вичерпну інформацію про актив та угоду в цілому:

 • Місцезнаходження та структура земельного банку, включаючи картографічну інформацію.
 • Інформація про технопарк та об’єкти нерухомості, що використовуються для агровиробництва.
 • Інформація про якість земель і врожайність земельного банку.
 • Юридична інформація про права на рухоме і нерухоме майно.
 • Структура угоди і осіб, які в ній беруть участь.
 • Фінансова інформація про агроактив.

 

Також Компанія надає послуги аудиту сільськогосподарських підприємств за окремими напрямами. Замовник може отримати один вид аудиту, або обрати декілька необхідних напрямів в залежності від наявних потреб та цілей.

Юридичний аудит

Даний вид аудиту передбачає вивчення адміністративно-юридичного стану компанії, а також проведення правового аналізу діяльності. Для інвесторів та власників бізнесу юридичний аудит вигідний тим, що він попереджає можливі втрати, пов’язані із легітимністю угод та дотриманням норм діючого законодавства під час господарської діяльності.

Об’єктом юридичного аудиту є:

 • установчі та дозвільні документи,
 • земельний банк (приватна власність; оренда приватної, державної, колективної власності),
 • власність нерухомого та рухомого майна,
 • пайове майно,
 • договірні угоди,
 • трудові відносини,
 • обтяження,
 • судова історія.

Фінансовий та бухгалтерський аудит

Фінансову звітність використовує широке коло осіб, адже саме на підставі неї приймають рішення про співпрацю з підприємством та вирішують чи варто вкладати кошти в його розвиток. Аудит охоплює всі аспекти фінансової та бухгалтерської діяльності:

 • дебіторська та кредиторська заборгованість,
 • система оподаткування (податкова звітність, фіксований сільськогосподарський податок, спеціальний режим податку на додану вартість, податок з доходів фізичних осіб, єдиний соціальний внесок,  інші системи оподаткування),
 • дотації,
 • повернення податку на додану вартість,
 • основні засоби (на балансі),
 • майно поза балансом,
 • виплата орендної плати,
 • аналіз негативних податкових наслідків по виконаних угодах.

Виробничий аудит

Перевірка якісних сторін та ефективності виробничої діяльності підприємства, його технологічного «озброєння», раціональності використання ресурсів є важливою для підприємства сільського господарства. Даний вид аудиту визначає чи є бізнес конкурентним в сучасних умовах ринку та дає змогу вчасно оптимізувати виробничу діяльність, що в свою чергу безпосередньо вплине на собівартість одиниці продукції та прибутковість підприємства в цілому.

Аудит виробничої діяльності сільхозпідприємства передбачає:

 • агрохімічний аналіз земельного банку,
 • технологія агровиробництва: історія та рекомендації,
 • аналіз врожайності – історія,
 • аналіз забур’яненості земельного банку,
 • аналіз мінералізації – історія,
 • аналіз технології тваринництва,
 • ветеринарний аналіз поголів’я,
 • аналіз технології зберігання сільськогосподарської продукції та\або кормової бази,
 • співставлення агротехнологій та сільськогосподарської техніки.

Інженерно-технічний аудит

Даний вид аудиту передбачає оцінку стану засобів виробництва і допомагає вирішити задачі з підвищення продуктивності обладнання та механізмів, знайти можливості для оптимізації та збільшення ефективності використання спеціалізованої техніки та виробничих приміщень.

Під час аудиту аналізуються:

 • технічний стан самохідної сільськогосподарської техніки, вантажної техніки, причіпного та іншого обладнання,
 • система складського обліку та обсяг запчастин,
 • ремонтна база та обладнання,
 • обладнання для зерносушіння, чистки, доїння, кормозаготівлі, забою,
 • виробничі приміщення.

Наші спеціалісти підкажуть вам який вид аудиту потрібний вашому бізнесу в тому чи іншому випадку та нададуть кваліфіковані послуги із залученням професіоналів за напрямками.

Для отримання консультації телефонуйте: +38044 257 87 87.

 

Розмістити оголошення