Zarządzanie agroaktywami (uprawa roślin)

Aby utrzymać wysoki poziom przewag konkurencyjnych biznes rolny powinien stale pilnować zmiany zachodzące w sferze technologii i metod pracy. Rozwój przedsiębiorstwa rolniczego, jego dochodowość i jakość produkcji w sposób bezpośredni jest uzależniony od umiejętnego zarządzania.

Osiągnięcie wysokich wskaźników funkcjonowania przedsiębiorstwa rolniczego można zapewnić z zaangażowaniem fachowców o wysokich kwalifikacjach z dziedziny realizacji projektów biznesowych. Firma AGRO CONSALTING GROUP posiada sukcesywne doświadczenie w rozwiązaniu zadań w zakresie zarządzania i produkcji na podstawie podejścia systemowego.

Oferujemy dwa warianty współpracy w zakresie zarządzania firmami rolniczymi \ przedsiębiorstwami rolniczymi\ aktywami gospodarstw rolniczych\ przedsiębiorstw rolniczych z branży uprawy roślin: 

 • doradztwo w zakresie zarządzania aktywami gospodarstw rolniczych – świadczenie usług doradczych na postawie długoterminowej umowy;
 • zarządzanie bezpośrednie przedsiębiorstwem rolniczym – cesja praw do zarządzania biznes-procesami przez okres ważności umowy z zachowaniem wszelkich praw właściciela do własności firmy rolniczej\ aktywu gospodarstwa rolniczego jako właściciela biznesu, a także praw własności do zysku.  

 

Doradztwo w zakresie zarządzania aktywami gospodarstw rolniczych

Niniejszy rodzaj współpracy najbardziej będzie interesujący i korzystny dla przedsiębiorstw rolniczych, które:

 • utraciły należyty poziom dochodowości;
 • są zdezaktualizowane;
 • wymagają restrukturyzacji i wdrożenia nowych technologii. 

Nasze doświadczenie i możliwości umożliwią Państwu rozwiązać następujące kwestie: 

 • Wybór i wdrożenie optymalnego systemu uprawy na gruntach ornych z uwzględnieniem warunków i osobliwości agronomicznych, geograficznych i klimatycznych banku gruntów. Wszechstronne wsparcie i, w razie potrzeby, zaangażowanie specjalistycznej techniki rolnej bez konieczności kupowania sprzętu przez Zleceniodawcę.
 • Dobór materiałów siewnych z uwzględnieniem warunków i osobliwości agronomicznych, geograficznych i klimatycznych banku gruntów. Dobór ofert dostawców materiału siewnego z uwzględnieniem aprobowanych systemów rabatów i unikalnych schematów rozliczeń. Opracowanie i zmiana metod siewu bardziej korzystnych pod względem ekonomicznym w oparciu na istniejące własne zaplecze techniczne firmy rolniczej.
 • Wywarzony dobór taboru techniki dla firmy rolniczej z uwzględnieniem istniejącego stanu taboru maszyn. Wybór nowych sposobów uprawy na gruntach ornych i zastosowanie nowych metod siewu. Wykorzystanie systemu punktowego siewu z wykorzystaniem maszyn i sprzętu rolnego, systemów nawigacji i kontroli zdalnej.
 • Minimalizacja współzależności gospodarstwa rolniczego od warunków klimatycznych i dobór optymalnych metod nawożenia z uwzględnieniem warunków i osobliwości agronomicznych, geograficznych i klimatycznych banku gruntów. Opracowanie i wdrożenie sposobów nawodniania i zroszenia. Opracowanie i wdrożenie technologicznych kart ewidencyjnych wykonanych prac rolnych.
 • Dobór i wdrożenie systemu eliminacji, przechowywania, transportu i realizacji urodzaju. Projektowanie i budownictwo systemów przechowywania ze stosowaniem doświadczenia innowacyjnego wznoszenia konstrukcji i budowli tymczasowych\ minimalnym kosztem. Pozyskanie i wsparcie umów o najbardziej korzystnych warunkach sprzedaży produkcji rolnej.
 • Wybór systemu podatkowego do optymizacji biznesu rolniczego. Stosowanie wieloletniego doświadczenia w sprawie wyboru właściwej ewidencji podatkowej i księgowej dla firm rolniczych oraz dobór kadry pracowniczej do księgowości i ewidencji.
 • Wybór systemu ewidencji aktywów gospodarstw rolniczych i banku gruntów. Wdrożenie współczesnych systemów informacyjnych ewidencji i kontroli, dostosowanie do systemów ewidencji księgowej typu 1С.
 • Doradztwo prawne w zakresie nabycia, realizacji lub dzierżawy aktywów gospodarstw rolniczych i banku gruntów w celu eliminacji ryzyko nieważności umów i zgodności z prawem zawieranych transakcji.

 

Usługi doradcze dla firm rolniczych świadczymy wyłącznie na podstawie zawartej umowy.

Przed przystąpieniem do współpracy proponujemy naszym Klientom przeprowadzić audyt aktywów gospodarstw rolniczych \ firmy rolniczej w pełnym zakresie. Na podstawie uzyskanych wyników określamy kierunki wymagające udoskonalenia oraz cele Zleceniodawcy, których podejmujemy się osiągnąć.  

 

Zarządzanie w sposób bezpośredni przedsiębiorstwem rolniczym

Usługa zarzadzania w sposób bezpośredni jest bardzo pożądana dla inwestorów, a jednocześnie właścicieli aktywów gospodarstw rolniczych \ przedsiębiorstw rolniczych, szczególnie dla:

 • nowicjuszy w biznesie rolnym;
 • osób, dla których biznes rolny nie jest głównym, a więc nie musi pochłaniać zbyt sporo czasu i wysiłku.

Przewagą niniejszego typu współpracy jest przejęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności w pełnym wymiarze za efektowność i dochodowość firmy rolniczej.

Specjaliści naszej firmy zapewnią Państwu wdrożenie technologii innowacyjnych pod względem zarządzania i produkcji, metod i systemów pracy przedsiębiorstwa rolniczego, a także podejmą się administrowania kadrami, ich szkolenia i praktycznego podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, odpowiedzialności za wynik docelowy.

Zalety niniejszego typu współpracy:

 • Zleceniodawca jest uwolniony od codziennego udziału w procesach biznesowych;
 • Zleceniodawca ma czas do podjęcia decyzji wspólnie z naszymi fachowcami na etapach rewizyjnych.

 

Współpraca z naszą firmą daje Zleceniodawcy niezawodny układ przedsiębiorstwa, wdrożone i skuteczne technologie innowacyjne, zapewniony wektor długoterminowego rozwoju.

 

Zapraszamy do współpracy!

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są dla Państwa pod numerem: +38044 257 87 87.

Zamieść ogłoszenie