Dobór, pozyskanie i ocenia aktywów gospodarstw rolnych. Wsparcie transakcji kupno-sprzedaży

Prowadzenie biznesu w sektorze rolnym wymaga wielkich inwestycji. Precyzyjny dobór właściwych aktywów gospodarstw rolniczych ma rolę decydującą do inwestowania w przedsiębiorstwo rolnicze. Pozyskanie aktywu atrakcyjnego pod względem ekonomicznym można powierzyć Firmie AGRO CONSALTING GROUP (ACG), która jest ekspertem z wieloletnim sukcesywnym doświadczenia w sferze rolniczej.

Zaangażowanie fachowców naszej Firmy pozwoli wyeliminować niejawne ryzyko umowy oraz znaleźć i obiektywnie ocenić niezbędne aktywa gospodarstwa rolniczego:

 • gotowy biznes rolniczy;
 • działku gruntów uprawnych;
 • nieruchomość do produkcji towarów rolnych (elewatory, magazyny, spichlerze, hangary, garaże samochodowe etc.).

 

Świadczymy usługi Nabywcom aktywów gospodarstw rolniczych:

 1. Określenie parametrów i dobór aktywu na podstawie potrzeb i według preferencji Nabywcy.
 2. Znalezienie aktywów maksymalnie odpowiadających wyznaczonym parametrom.
 3. Fachowa ocena aktywu (prawna, finansowa, rolniczo-produkcyjna, audyt inżynierowo-techniczny).
 4. Wsparcie prawne w trakcie zawierania transakcji kupna aktywów.

 

Świadczymy usługi Sprzedawcom aktywów gospodarstw rolniczych:

 1.  Fachowa ocena aktywów (prawna, finansowa, rolniczo-produkcyjna, audyt inżynierowo-techniczny).
 2.  Znalezienie Nabywcy dla aktywów wystawionych do sprzedaży.
 3. Wsparcie prawne w trakcie zawierania transakcji sprzedaży aktywów.

 

Zleceniodawca otrzymuje opinię ekspertów o wycenie aktywów gospodarstwa rolniczego zawierającą następujące informacje: 

 • usytuowanie i struktura banku gruntów razem z informacją kartograficzną;
 • analizę jakości gruntów i poziomu urodzajności banku gruntów;
 • ocenę taboru maszyn i obiektów nieruchomości wykorzystywanych do produkcji towarów rolnych;
 • wiadomości prawne o prawie do majątku ruchomego i posiadanej nieruchomości;
 • informacje finansowe o aktywach gospodarstwa rolniczego;
 • struktura umowy i wiadomości o osobach uczestniczących w zawieranej umowie.

 

W przypadku ujawnienia niedociągnięć, które mają wpływ na cenę aktywów gospodarstwa rolniczego, dostępna jest opcja świadczenia usług dodatkowych:

 • optymizacja podatkowa;
 • opracowanie pakietu dokumentów umownych i decyzyjnych;
 • rejestracja prawa własności do majątku ruchomego i posiadanej nieruchomości oraz dzierżawa tych obiektów i inne.

 

Powierzając ACG pozyskanie aktywów Państwo zyskuje:

 • fachowy dobór i ocenę aktywów;
 • minimalizacje ryzyko;
 • ekonomie czasu.

 

Zasady współpracy z ACG:

 • indywidualne podejście do każdego Klienta – Sprzedawcy i Nabywcy;
 • wsparcie umowy – od chwili przygotowania umowy do czasu jej wygaśnięcia;
 • odpowiedzialność za wiarogodność wiadomości o aktywach gospodarstw rolniczych;
 • ściśle przestrzeganie zasad poufności;
 • pracujemy skutecznie i wyłącznie w ramach stosunków umownych.

 

Masz pytania? Zapraszamy zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji: +38 044 257 87 87.

 

Zamieść ogłoszenie