Audyt przedsiębiorstw rolniczych

Sektor rolny Ukrainy jest jednym z najbardziej perspektywicznych i atrakcyjnych pod względem inwestycji. Bowiem w teraźniejszych warunkach ekonomicznych przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że głównym czynnikiem do pozyskania inwestorów jest poziom efektowności przedsiębiorstwa, zatem do oszacowania efektowności przedsiębiorstwa mają być obiektywne ocenione aktywa.

Odmienność sektora rolnego od innych branż gospodarki polega na tym, że gospodarstwom rolniczym właściwa jest specyfika prowadzenia działalności gospodarczej. Firma AGRO CONSALTING GROUP cieszy się wieloletnim sukcesywnym doświadczeniem prowadzenia biznesu w danej branże i ma doskonale rozeznanie w specyfice spraw.

Świadczymy usługi audytorskie przedsiębiorstwom z sektora rolniczego (o profilu: uprawa roślin, hodowla zwierząt, gospodarstwa fermerskie):

 • audyt kompleksowy przedsiębiorstw i aktywów gospodarstw rolniczych;
 • audyt profilowy według wybranego kierunku: prawny, finansowy, księgowy, produkcyjny, inżynierowo-techniczny. 

Przedsiębiorstwa z reguły przeprowadzą audyt:

 

 • pod czas kupna biznesu i w przypadku założenia wspólnego przedsiębiorstwa – audyt kompleksowy aktywów gospodarstwa rolniczego eliminuje kupno „kota w worku” i pozwala na obiektywne oszacowanie wartości nabywanych aktywów;
 • do prowadzenia bieżącej działalności – audyt umożliwia właścicielowi/inwestorowi obiektywnie ocenić stan finansowo-gospodarczy funkcjonowania przedsiębiorstwa i umożliwia kierownikowi ocenić efektowność systemów zarządzania i wykorzystania zasobów.
 • do pozyskania inwestycji – poświadczenie wiarogodności sprawozdawczości przedsiębiorstwa i uczciwego administrowania na podstawie przeprowadzonej kontroli audytorskiej, które zapowiada dobre szansy na zaufanie i zainteresowanie przez inwestorów.

 

Zleceniodawca audytu kompleksowego (prawnego, finansowego, księgowego, produkcyjnego i inżynierowo-technicznego) otrzymuje całokształt wiarogodnych informacji o aktywach i umowie, w tym:

 • adres siedziby i strukturę banku gruntów razem z informacją kartograficzną;
 • informacje o taborze maszyn i zapleczu nieruchomości wykorzystywanych w gospodarstwie rolniczym;
 • informacje o gatunkach gruntów i urodzajności poszczególnych gruntów;
 • informacje prawne o prawie własności do majątku ruchomego i posiadanej nieruchomości;
 • informacje o strukturze umowy i osobach biorących udział w umowie;
 • informacje finansowe o aktywach przedsiębiorstwa rolniczego.

Razem z tym, firma świadczy usługi audytu dla przedsiębiorstw rolniczych według wybranych kierunków. Zleceniodawca, według własnych preferencji, może wybrać jeden lub kilka typów audytu niezbędnych wg. potrzeb i zgodnie z zamierzonym celem.

 

Audyt prawny

Audyt prawny przewiduje zbadanie stanu ekonomicznego firmy pod kątem administracyjno-prawnym oraz przeprowadzenie analizy prawnej działalności firmy. Dla inwestorów i właścicieli biznesu audyt prawny jest atrakcyjny pod względem prewencji ewentualnych wydatków związanych z nostryfikacją umów i przestrzeganiem norm obowiązującego prawa w prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej.

Na audyt prawny nakłada się następujące czynniki:

 • dokumenty założycielskie i decyzyjne;
 • bank gruntów (prywatna własność; dzierżawa własności prywatnej, państwowej, zbiorowej);
 • prawo własności do majtku ruchomego i posiadanej nieruchomości;
 • kapitał udziałowy;
 • porozumienia umowne;
 • stosunki pracy;
 • obciążenia;
 • historia sądowa.

 

Audyt finansowy i rachunkowości

Z wyników finansowych prowadzonej działalności przedsiębiorstwa korzysta szerokie grono inwestorów, zatem na tej podstawie podejmowane są decyzję o współpracy z przedsiębiorstwem i decyzje o inwestowaniu w rozwój biznesu. Audyt ujmuje wszelkie aspekty finansowe i rachunkowe:

 • zadłużenie debetowe i kredytowe;
 • system opodatkowania (sprawozdawczość podatkowa, stały podatek rolny, określony rodzaj podatku na wartość dodaną, podatek dochodowy od osób fizycznych, odprowadzenie jednolitej składki socjalnej, inne należności),
 • dofinansowanie;
 • zwrot podatku na wartość dodaną;
 • środki podstawowe (wpisane do ewidencji);
 • majątek nie uwzględniony w ewidencji;
 • opłaty należności z tytułu dzierżawy;
 • analiza skutków negatywnych z tytułu realizowanych umów.

 

Audyt produkcyjny

Weryfikacja jakości i efektowności produkcji, stopnia technicznego wyposażenia przedsiębiorstwa pod kątem innowacyjności, poziomu racjonalnego wykorzystania zasobów stanowi bardzo ważny czynnik funkcjonowania gospodarstwa rolnego. Niniejszy typ audytu określa o ile biznes ten jest konkurencyjny we współczesnych warunkach rynku i pozwala na czasie optymizować działalność produkcyjną, która z kolei w sposób bezpośredni wpływa na koszty własne jednostki produkcji i dochodowość przedsiębiorstwa.

Audyt działalności przedsiębiorstwa rolnego obejmuje:

 • analizę agrochemiczną banku gruntów;
 • technologie produkcji rolnej: historia i zalecenia;
 • analizę urodzajności – historia;
 • analizę stopnia występowania burzanu na działkach banku gruntów;
 • analizę mineralizacji – historia;
 • analizę technologii hodowli zwierząt;
 • analizę weterynaryjną pogłowia bydła;
 • analizę technologii przechowywania produkcji rolnej i/lub zapasów paszy,
 • zestawienie technologii i techniki rolnej.

 

Audyt inżynieryjno-techniczny

Dany typ audytu umożliwia ocenić stan zasobów produkcji i ułatwia podjęcie decyzji o zwiększenie skuteczności technicznej wyposażenia i maszyn oraz optymizacje i zwiększenie efektowności wykorzystania techniki rolnej i pomieszczeń produkcyjnych.

Audyt obejmuje:

 • stan techniczny ruchomych maszyn rolniczych, transportu ciężarowego, naczep i innego wyposażenia;
 • system ewidencji magazynów i zapasów części zmiennych;
 • zaplecze napraw i osprzęt;
 • wyposażenie do suszenia zboża, czyszczenia, dojenia, zaopatrzenia w paszę, uboju;
 • pomieszczenia produkcyjne.

Fachowcy firmy udzielą wszechstronnej pomocy w zakresie zamówienia typu audytu najbardziej celowego dla Państwa biznesu z indywidualnym podejściem i wyświadczą usługi wykwalifikowanych fachowców według wybranych kierunków zlecenia o przeprowadzenie audytu.

Zapraszamy do współpracy!

Informacje dostępne są pod telefonem: +38044 257 87 87.

 

Zamieść ogłoszenie