O spółce

Firma AGRO CONSALTING GROUP (ACG) została założona przez zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w celu świadczenia usług w sferze sektora rolnego.

ACG jest bezpośrednim producentem produkcji rolnej z pełnym cyklem (kultury zbożowe i oleiste: kukurydza, soja, pszenica, słonecznik) oraz świadczy usługi audytu i zarządzania aktywami gospodarstw rolniczych.

Projektem unikalnym Firmy jest tablica ogłoszeń aktywów gospodarstw rolniczych, celowo opracowana z uwzględnieniem specyfiki oceny aktywów gospodarstw rolniczych i stanowi narzędzie naukowe do pozyskania wymaganych ofert biznesu rolnego.

Misją Firmy jest wdrożenie w gospodarkę rolną metod punktowej uprawy roślin i technologii innowacyjnych o poziomie odpowiadającym standardom europejskim.

Obecnie geografia działalności Firmy szacuje około 3000 ha obszaru gruntów uprawnych w obwodach Kijowskim i Żytomierskim, która stale jest rozbudowana. W roku 2015 zespół Firmy liczył ponad 50 pracowników. Dochód globalny firmy w 2014 roku wyniósł ponad 50 mln. hrywien.

W 2016 roku w ramach współpracy z Bankiem Europejskim Rekonstrukcji i Rozwoju Firma AGRO CONSALTING GROUP z powodzeniem odbyła audyt finansowy według standardów międzynarodowych sprawozdawczości finansowej. Jednym z liderów światowych w zakresie audytu i doradztwa międzynarodowa firma audytu Kreston International (przedstawiciel w Ukrainie: Kreston GCG) - dokonała restrukturyzacji sprawozdawczości księgowej i finansowej ewidencji księgowej za okres lat 2014-2015.

Według wyników audytu ACG wykazała najlepszy potencjał o dynamicznym rozwoju Firmy w sektorze rolnym Ukrainy. W warunkach braku możliwości pożyczki kapitału do rozwoju oraz preferując politykę stosowania metod niezawisłego i skutecznego rozwoju, ACG zapewniła sobie stale i precyzyjne odprowadzenie podatków do budżetów lokalnych.

Niewątpliwie, iż doświadczenie ACG jest potwierdzeniem tego faktu, że stosowanie metod uprawy punktowej i wdrożenie współczesnych sposobów pracy zapewnia wysoki poziom dochodowości i jego dynamiczny wzrost, bowiem zapewnia to potencjał do rozwoju małych i średnich producentów produktów rolnych.

W 2017 roku spółka zwiększyła swój bank ziemi, który sprawi, że kolejne 6000 ha gruntów rolniczo w regionach Kijowie i Żytomierzu.

Zamieść ogłoszenie