Warunki korzystania z serwisu

Zasady korzystania z serwisu agro-group.com.ua  

Przedmiot umowy:

Dana umowa jest publiczną w rozumieniu art. 633, 634 Kodeksu cywilnego Ukrainy i oznacza umowę o świadczenie usług zamieszczania ogłoszeń informacyjnych na stronie internetowej www.agro-group.com.ua.

Tablica ogłoszeniowa agro-group.com.ua   zamieszcza prywatne i komercyjne ogłoszenia o kupnie lub sprzedaży towarów i usług w sektorze rolnym. Dane przepisy nabierają mocy prawnej od momentu wyrażania Państwom zgody z jego warunkami przy rejestracji na stronie internetowej agro-group.com.ua.

Przedmiotem ogłoszeń mogą być:

 • Kompleksy z uprawy roślin
 • Kompleksy hodowlane
 • Elewatory i składy
 • Usługi rolnicze

Pokaz ogłoszeń dokonuje się we wszystkich wersjach językowych portalu.

Reklama realizuje się w następujący sposób:

- Pokaz ogłoszeń o kupnie lub sprzedaży;

- Pokaz bannerów na stronach Ogłoszenia i Lista ogłoszeń;

Zamieszczenie ogłoszenia i sposoby płatności:

 1. Przed zamieszczeniem ogłoszenia należy się zarejestrować. Rejestrując się dobrowolnie, użytkownik dostaje możliwość zamieszczać ogłoszenia jako użytkownik prywatny.
 2. Użytkownik zamieszcza ogłoszenia na stronie internetowej agro-group.com.ua  zgodnie z tymi warunkami.
 3. Ogłoszenia powinni zamieszczać się wyłącznie w kategorii właściwej dla treści ogłoszenia. Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowym.
 4. Wypełniając formularz na dodanie JEDNEGO ogłoszenia, użytkownik może wybrać sposób płatności za publikacje ogłoszenia: płatność przez Privat24, lub otworzyć konto.
 5. Po wypełnieniu formularza użytkownik powinien zapłacić oznaczoną sumę* (suma będzie oznaczona w wyskakującym oknie przed wyborem formy płatności) za publikację ogłoszenia.
 6. Po potwierdzeniu zapłaty, ogłoszenie będzie zaakceptowane i opublikowane przez administratora na stronie internetowej agro-group.com.ua  w ciągu 1-3 dni w celu reklamy.
 7. Okres publikacji JEDNEGO ogłoszenia - 1 miesiąc. Po upływie okresu publikacji ogłoszenie staje się nieaktywne.
 8. Ogłoszenie można przedłużyć – zapłacić za kolejny okres publikacji.

 

Administracja strony internetowej zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych użytkownika dla korzystania wewnętrznego. Dane osobowe nigdzie się nie wykorzystują i ujawniają się tylko w razie zapytania przez organy władzy w razie skrajnej konieczności zgodnie z czynnym ustawodawstwem Ukrainy.

 

Aktywacja konta użytkownika realizuje się po rejestracji lub dodaniu pierwszego ogłoszenia. Po wejściu na swoje konto używając loginu i hasła, użytkownik otrzymuje możliwość korzystać z analitycznych obserwacji użycia ogłoszenia, dodawać i redagować własne ogłoszenia. Otrzymywać oferty od nabywców bezpośrednio na adres elektroniczny.

Administracja strony agro-group.com.ua  nie niesie odpowiedzialnośći za treść zamieszczanych ogłoszeń i wiarygodność informacji podanej przez autora ogłoszenia, za sumienność sprzedawców i nabywców, za jakość towaru, który się sprzedaje, również nie niesie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek możliwe skutki dla jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, które mogą wyniknąć z powodu publikacji jakichkolwiek ogłoszeń.

Serwis agro-group.com.ua  zastrzega sobie prawo redagować, usuwać, przerywać aktywacje ogłoszenia, a w wypadkach niedostrzeżenia czynnego ustawodawstwa Ukrainy – blokować zamieszczanie ogłoszeń przez danego użytkownika. Administrator nie zwraca w takim wypadku kosztów usługi zamieszczenia ogłoszenia.

Każdy użytkownik agro-group.com.ua  rejestrując się automatycznie wyraża zgodę na warunki danej umowy.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Ja (użytkownik) dobrowolnie wyrażam zgodę i pozwalam administracji serwisu agro-group.com.ua  wykonywać jakiekolwiek czynności lub całokształt czynności całkowitych lub częściowych w systemie informacyjnym (zautomatyzowanym) i/lub kartotece danych osobowych, związanych ze zbieraniem, rejestracją, przechowaniem na nieokreślony czas, adaptacją, zmianą, odświeżeniem, wykorzystaniem i rozpowszechnianiem łącznie z realizacją i przekazaniem, usunięciem (dalej razem – ‘przetwarzanie’) wszystkich podanych przeze mnie i wypisanych wyżej danych osobowych w celu rozpowszechniania informacji, związanej z działalnością serwisu agro-group.com.ua.                                                                                                                    Tym samym potwierdzam brak jakichkolwiek zastrzeżeń co do praw na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych administracji serwisu agro-group.com.ua, również swoją dobrowolną zgodę na wykorzystanie takich danych osobowych przez administracje serwisu agro-group.com.ua, na nadanie prawa przetwarzania, dostępu i rozpowszechniania jakimkolwiek osobom trzecim w nazwanym wyżej celu na nieokreślony czas bez zawiadomienia mnie o takim przekazaniu danych osobowych.

Również jestem zapoznany z tym, że mogę w jakikolwiek moment zasiegnąć i/albo zmienić moję dane osobowę, posiadane przez administrację serwisu agro-group.com.ua i również odwołać swoją zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych.

 

Subiekt danych osobowych ma prawo:

 1. Wiedzieć o miejscu znajdowania się bazy danych osobowych, która zawiera jego dane osobowe, jej przyznaczenie i nazwę, miejsce znajdowania  i/albo miejsce pobytu właściciela czy dyspozytora tej bazy albo dać odpowiednie polecenie co do otrzymania tej informacji osobą pełnomocną, oprócz wypadków zgodnych z prawem;
 2. Otrzymywać informacje o umowach nadania dostępu do danych osobowych, w szczególności informacje o osobach trzecich do których przekazują się jego dane osobowe, które znajdują się w odpowiedniej bazie danych osobowych;
 3. Na dostęp do swoich danych osobowych które znajdują się w odpowiedniej bazie danych osobowych;
 4. Otrzymywać nie później niż za trzydzieści dni kalendarzowych od dnia pojawienia się zapytania, oprócz wypadków przewidzianych prawem, odpowiedź na to, czy przechowują się jego dane osobowe w odpowiedniej bazie danych osobowych, oraz otrzymywać treść jego danych osobowych;
 5. Przedstawić umotywowane żądanie z zaprzeczeniem przetwarzania swoich danych osobowych przez władze publiczne, urząd miejski, przy udzieleniu pełnomocnictwa przewidzianego prawem;
 6. Przedstawić umotywowane żądanie zmienić albo usunąć swoje dane osobowe jakimkolwiek właścicielem i dyspozytorem tej bazy, jeżeli te dane są przetwarzane nielegalnie czy są niewiarygodne;
 7. Na ochronę swoich danych osobowych od nielegalnego przetwarzania i przypadkowej straty, zniszczenia,  uszkodzenia w związku z umyślnym ukrywaniem, nienadaniem lub nadaniem w niewłaściwym czasie, a także na ochronę od nadania wiadomości, które są niewiarygodne czy hańbią honor, szargają godność i reputację osoby fizicznej;
 8. Zwracać się z pytań ochrony swoich danych osobowych do władz publicznych, urzędu miejskiego, do kompetencji których należy realizacja ochrony danych osobowych;
 9. Stosować środki ochrony prawnej w razie naruszenia ustawodawstwa o ochronie danych osobowych.

 

 

W razie potrzeby otrzymania dodatkowych konsultacji w sprawie danej umowy lub warunków zamieszczania ogłoszeń, proszę zadzwonić pod nr. 044 257 87 87 albo napisać list do acg2013office@gmail.com.

Zamieść ogłoszenie